Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức

Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main.

Thủ tục lãnh sự và cấp thị thực: Rubensstraße 30, 60596 Frankfurt/M
(Cổng phụ  của Villa Hanoi)

Giờ làm việc:
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ sáu
Buổi Sáng 
: 09h00 - 12h00
Buổi Chiều : 14h00 - 17h00

E-mail : gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn
Thị thực : visa@vietnam-generalkonsulat.de

 

Điện thoại : +49-69-795 336 50

Fax: +49-69-795 336 511