Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức


Giờ mở cửa của Bộ phận Lãnh sự và Thị thực kể từ ngày 01/12/2015:

Thứ 2, thứ 4 và thứ 5
Sáng  : 09h00 - 12h00
Chiều : 14h00 - 17h00

 

Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main.

Thủ tục lãnh sự và Thị thực : Rubensstr.30, 60596 Frankfurt am Main.

Giờ làm việc: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
Sáng  : 09h00 - 12h00
Chiều : 14h00 - 17h00

Ngày nghỉ lễ của CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam, Tổng lãnh sự quán nghỉ không làm việc

Điện thoại : +49-69-795 336 50

Fax: +49-69-795 336 511