Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức


THÔNG BÁO

Nhân dịp Tết cổ truyền, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main nghỉ tiếp khách ngày 08 và 09/02/2016.


THÔNG BÁO

về Chương trình giao lưu biểu diễn văn nghệ
mừng Xuân Bính Thân
ngày 30/01/2016 tại Frankfurt

 

Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main.

Thủ tục lãnh sự và Thị thực : Rubensstr.30, 60596 Frankfurt am Main.

Giờ làm việc: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5
Sáng  : 09h00 - 12h00
Chiều : 14h00 - 17h00

Ngày nghỉ lễ của CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam, Tổng lãnh sự quán nghỉ không làm việc

Điện thoại : +49-69-795 336 50

Fax: +49-69-795 336 511