Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main - CHLB Đức

Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB ĐứcTHÔNG BÁO

Nhân dịp 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, TLSQ sẽ nghỉ lễ vào ngày thứ 2 (30/4/2018). Kính mong bà con lưu ý và thông báo rộng rãi đến cộng đồng.

 

Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main.

Thủ tục lãnh sự và Thị thực : Rubensstr.30, 60596 Frankfurt am Main.

Giờ làm việc: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5
Sáng  : 09h00 - 12h00
Chiều : 14h00 - 17h00

Ngày nghỉ lễ của CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam, Tổng lãnh sự quán nghỉ không làm việc

Điện thoại : +49-69-795 336 50

Fax: +49-69-795 336 511