Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức

 


*** Cập nhật thông tin về đêm nhạc
"Vì biển đảo quê hương"
18g00 ngày 31/5/2014


*** Kể từ ngày 1/4/2014, Khách xin visa có thể sử dụng
Chương trình kê khai trực tuyến của Bộ ngoại giao.

 

Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main.

Thủ tục lãnh sự và Thị thực : Rubensstr.30, 60596 Frankfurt am Main.

Giờ làm việc: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
Sáng  : 09h00 - 12h00
Chiều : 14h00 - 17h00

Ngày nghỉ lễ của CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam, Tổng lãnh sự quán nghỉ không làm việc

Điện thoại : +49-69-795 336 50

Fax: +49-69-795 336 511