Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB ĐứcTHÔNG BÁO

Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Frankfurut am Main, Cộng hòa Liên bang Đức vô cùng thương tiếc báo tin Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười đã từ trần ngày 01/10/2018.

Tang lễ được cử hành theo nghi thức Quốc tang.

Thời gian mở sổ tang:

Ngày 05/10/2018:
Chiều: từ 14h00 đến 17h00

Ngày 08/10/2018:
Sáng: từ 9h30 đến 12h30
Chiều: từ 14h00 đến 17h00

Địa chỉ: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main,
Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt/Main.

Xin trân trọng thông báo./.

 

Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main.

Thủ tục lãnh sự và Thị thực : Rubensstr.30, 60596 Frankfurt am Main.

Giờ làm việc: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5
Sáng  : 09h00 - 12h00
Chiều : 14h00 - 17h00

Ngày nghỉ lễ của CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam, Tổng lãnh sự quán nghỉ không làm việc

Điện thoại : +49-69-795 336 50

Fax: +49-69-795 336 511