Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức

TIN TỨC


  • Thông báo về Chương trình Chào Xuân Đinh Dậu ngày 21/01/2017

  • Thông báo về việc tham dự chương trình “Xuân Quê hương” tại Hà Nội