Tổng Lãnh sự Lê Quang Long

Thông tin cá nhân:

Tổng Lãnh sự Lê Quang Long sinh ra tại Hà Nội. Ông bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000 và đã trải qua các vị trí công tác khác nhau tại các đơn vị trong Bộ Ngoại giao ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ông có vợ và 2 con gái.

Học vấn:

 • Từ 1993 – 1995: Học sinh trường trung học Hanoi-Amsterdam tại Hà Nội.
 • Từ 1995 – 1999: Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế tại Hà Nội.
 • Từ 2000 – 2001: Tham gia chương trình dành cho cán bộ ngoại giao trẻ tại Nhật Bản.
 • Từ 2014 – 2016: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Solvay, Bỉ.
 • Sử dụng thông thạo tiếng Anh, trình độ sơ cấp tiếng Pháp.

Quá trình công tác:

Tổng Lãnh sự Lê Quang Long được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main vào tháng 11 năm 2020. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Tổng Lãnh sự từ ngày 17/12/2020.

 • Năm 2000, bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao, chuyên viên Học viện Quan hệ Quốc tế và chuyên viên Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao.
 • Từ 2006 – 2012: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao.
 • Từ 2012 – 2014: Trợ lý Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao.
 • Từ 2014 – 2016: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao.
 • Từ 2017 – 2020: Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao.
 • Từ tháng 12 năm 2020: Tổng Lãnh sự Việt nam tại Frankfurt am Main.