Lịch nghỉ lễ Bộ phận Lãnh sự năm 2024

Năm 2024, Tổng Lãnh sự quán đóng cửa và không tiếp khách lãnh sự trong những ngày sau:

Tháng 1Thứ hai01/01/2024
Tháng 4Thứ hai01/04/2024
Tháng 5Thứ tư01/05/2024
Thứ năm09/05/2024
Thứ hai20/05/2024
Thứ năm30/05/2024
Tháng 9Thứ hai02/09/2024
Tháng 10Thứ năm03/10/2024
Tháng 12Thứ tư25/12/2024
Thứ năm26/12/2024