Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main
– Villa Hanoi –

Kennedyallee 49
60596 Frankfurt am Main

Cổng tiếp khách lãnh sự:
Rubensstraße 30
60596 Frankfurt am Main

Thời gian tiếp khách lãnh sự:
Thứ hai, Thứ tư và Thứ năm
Buổi sáng: 09:00 – 12:00
Buổi chiều: 14:00 – 17:00

Đường dây nóng bảo hộ công dân
(KHÔNG hướng dẫn thủ tục lãnh sự):