Cảnh báo hiện tượng giả mạo Tổng Lãnh sự quán

Bà con lưu ý, hiện nay có hiện tượng giả mạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main để liên lạc và lấy thông tin cá nhân của công dân.

Tổng Lãnh sự quán *KHÔNG* liên lạc với công dân từ bất cứ số điện thoại nào ngoài số điện thoại chính thức của TLSQ ☎️ 069-7953365-0.

Kính mong bà con chia sẽ thông tin này đến cộng đồng.