Cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ

Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

Cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ Read More »