Cộng đồng người Việt tại Đức đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng thống Đức đến Việt Nam

GS. TSKH. Nguyễn Xuân Thính cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Steinmeier là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Đức và là minh chứng cho thành công của đường lối “ngoại giao cây tre.”

Cộng đồng người Việt tại Đức đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng thống Đức đến Việt Nam Read More »