Sôi động ‘Làng trong Phố’ – món ăn tinh thần độc đáo của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức

Từ ngày 11-13/8, Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức (SiviDuc) phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Frankfurt tổ chức thành công Trại Hè 2023 với tên gọi “Làng trong Phố”.

Sôi động ‘Làng trong Phố’ – món ăn tinh thần độc đáo của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức Read More »