Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Đức và Việt Nam

Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ mong muốn Quận Marzahn-Hellersdorf tiếp tục quan tâm để cộng đồng người Việt ngày một lớn mạnh, có đóng góp tích cực và đa dạng hơn nữa vào sự phát triển các mặt của quận.

Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Đức và Việt Nam Read More »