Phụ nữ Việt Nam tại Frankfurt gìn giữ văn hóa truyền thống

Hội Văn hóa Phụ nữ Việt Nam tại Frankfurt am Main và các vùng phụ cận (MiFaFa) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (2011-2022).

Phụ nữ Việt Nam tại Frankfurt gìn giữ văn hóa truyền thống Read More »