Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Đức

Mục đích chuyến thăm là tìm hiểu một số chủ đề trong cải cách tư pháp hiện nay, bao gồm chế định nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử, tư pháp vị thành niên và quản trị tòa án.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Đức Read More »