Xuân Giáp Thìn 2024: Không khí đầm ấm đón Tết của kiều bào ở Frankfurt

Lãnh sự Nguyễn Quỳnh Phương nhấn mạnh những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức trong thành công chung của đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Xuân Giáp Thìn 2024: Không khí đầm ấm đón Tết của kiều bào ở Frankfurt Read More »