Nghỉ lễ nhân dịp Ngày thống nhất đất nước 30/4/2023 và Quốc tế Lao động 1/5/2023

Nhân dịp Ngày thống nhất đất nước 30/4/2023 và Quốc tế Lao động 1/5/2023, TLSQ Việt Nam tại Frankfurt sẽ nghỉ lễ và không tiếp khách lãnh sự vào ngày Thứ hai 1/5/2023.

Nghỉ lễ nhân dịp Ngày thống nhất đất nước 30/4/2023 và Quốc tế Lao động 1/5/2023 Read More »