Trường Đại học Việt Đức và Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Đức ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 18/2, trường Đại học Việt Đức (VGU) và Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Đức (VGI) đã tổ chức lễ ký MOU hợp tác giữa hai bên theo hình thức trực tuyến.

Trường Đại học Việt Đức và Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Đức ký biên bản ghi nhớ hợp tác Read More »