Thông báo của TAND tỉnh Phú Thọ ngày 28/3/2022

Thông báo của TAND tỉnh Phú Thọ về vụ án dân sự thụ lý số: 06/2022/TLST-DS ngày 28/3/2022 về việc: "Chia di sản thừa kế"

Thông báo của TAND tỉnh Phú Thọ về vụ án dân sự thụ lý số: 06/2022/TLST-DS ngày 28/3/2022 về việc: “Chia di sản thừa kế” giữa

  • Nguyên đơn là ông Nguyễn Tiến Hưng (sinh năm 1958) 
  • Bị đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (sinh năm 1962)
  • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cụ Đoàn Thị Thanh (sinh năm 1939) và ông Nguyễn Thế Việt (sinh năm 1960), địa chỉ Kunoweiher 8a, 54439 Saarburg

➡️ Tải văn bản PDF

 

Thông báo của TAND tỉnh Phú Thọ ngày 28/3/2022