Thông báo

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Các điểm mới liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 do Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan trình bày.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản Read More »

Hội thảo “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức” tại Frankfurt

Nhằm hỗ trợ công tác dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main phối hợp với các hội/đoàn sẽ tổ chức Hội thảo “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức” do Tiến sỹ giáo dục Nguyễn Thụy Anh hướng dẫn

Hội thảo “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức” tại Frankfurt Read More »

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi Thư chúc Tết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng – Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, gửi Thư chúc Tết đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi Thư chúc Tết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Read More »