Nhận và xử lý hồ sơ lãnh sự qua đường bưu điện

Để đảm bảo không bị thất lạc, mất hồ sơ, đề nghị công dân khi gửi hồ sơ qua bưu điện sử dụng dịch vụ DHL EXPRESS

Để đảm bảo không bị thất lạc, mất hồ sơ, đề nghị công dân khi gửi hồ sơ qua bưu điện sử dụng dịch vụ DHL EXPRESS

Chiều gửi kết quả về, chuẩn bị 1 bì thư, ghi địa chỉ người nhận. Công dân để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email trong hồ sơ để Tổng Lãnh sự quán liên hệ trong trường hợp cần thiết.