Đối ngoại Việt Nam từ ngày 29/5-4/6/2023

Báo Thế giới & Việt Nam điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 29/5-4/6.