Đối ngoại Việt Nam từ ngày 5-11/6/2023

Báo Thế giới & Việt Nam điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 5-11/6.