Hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Video)

Chiều 26.3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Hội nghị nhằm phổ biến và giới thiệu những nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong các Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu ngày 25.12.2023 và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm ngày 18.1.2024. Hội nghị được tổ chức kết hợp giữa trực tiếp, trực tuyến với sự tham dự của hơn 500 đại biểu tại trụ sở Ủy ban NNVNVNONN và hơn 50 điểm cầu trong và ngoài nước; được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội để bà con trên khắp thế giới có điều kiện theo dõi.

Hội nghị đã nghe đại diện của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng giới thiệu các điểm mới và những nội dung liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, với các quy định mới này, quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đã được quy định cụ thể, rõ ràng và theo hướng mở rộng hơn.

Phát biểu tại các điểm cầu, bà con kiều bào đánh giá cao việc Ủy ban NNVNVNONN đã kịp thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra các luật trên nhằm phổ biến các nội dung mới tới bà con. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra các Luật trên đã tiếp thu nhiều nguyện vọng, ý kiến đóng góp của bà con trong quá trình xây dựng dự thảo luật và thể hiện trong nội dung của các luật trên. Bà con nhấn mạnh, với các điểm mới của các luật, quyền của người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã được mở rộng hơn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với bà con. Bà con cũng hy vọng rằng các văn bản hướng dẫn sẽ tiếp tục quy định chi tiết các nội dung này để tạo điều kiện cho bà con đầu tư mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực nhà ở và bất động sản trong nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban NNVNVNONN Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức đúng ngày 26.3, tròn 20 năm Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài ra đời, thể hiện sự coi trọng cao độ công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nhằm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45/CT-TW và gần đây là Kết luận 12-KL/TW, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao, Ủy ban NNVNVNONN đã tích cực nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị sửa đổi các chính sách pháp luật liên quan đến NVNONN, đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban NNVNVNONN mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của bà con trong quá trình triển khai các Luật này và đề nghị các cơ quan liên quan ghi nhận các đề xuất của bà con để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng cũng như các quy định của Luật để đưa Luật vào cuộc sống.