Nghỉ lễ Christi Himmelfahrt ngày 26/05/2022

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main sẽ nghỉ lễ và không tiếp khách lãnh sự vào Thứ Năm, 26/05/2022, Christi Himmelfahrt, là ngày lễ chính thức tại Bang Hessen.

TLSQ sẽ tiếp khách trở lại theo giờ làm việc thông thường từ Thứ Hai, 30/05/2022.