Nghỉ lễ Pfingsten ngày 06/06/2022 & Fronleichnam ngày 16/06/2022

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main sẽ nghỉ lễ và không tiếp khách lãnh sự vào Thứ Hai 06/06/2022, Pfingstmontag và Thứ Năm, 16/06/2022, Fronleichnam, là ngày lễ chính thức tại Bang Hessen.