Phát động cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ban Truyền hình Đối ngoại – Đài Truyền hình Việt Nam vừa ra mắt Chương trình truyền hình “Chào tiếng Việt” và phát động cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”.

Tham dự chương trình có ông Mai Phan Dũng – Phó Chủ nhiệm UBNN về NVNONN, ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bà Tào Thị Thanh Xuân – Trưởng ban Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN VTV4…

Chương trình nhằm triển khai thực hiện Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN giai đoạn 2023-2030” và Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm tôn vinh ngôn ngữ dân tộc và vinh danh các cá nhân có đóng góp tích cực giúp giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho NVNONN.

Phát biểu khai mạc, ông Mai Phan Dũng cho biết, công tác tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tại Kết luận 12/KL-TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026, nhấn mạnh cần “đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam” và “nghiên cứu lựa chọn Ngày tôn vinh tiếng Việt hàng năm để khuyến khích, cổ vũ đồng bào, nhất là thế hệ trẻ học tập và giữ gìn tiếng Việt”.

Đây được xác định là quyết sách quan trọng nhằm khuyến khích, cổ vũ đồng bào, nhất là thế hệ trẻ học tập và gìn giữ tiếng Việt, chủ trương này đã được cụ thể hóa trong Đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” và “Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN năm 2023”, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Theo ông Mai Phan Dũng, chương trình truyền hình “Chào tiếng Việt” với ưu thế có thể dễ dàng tiếp cận trên truyền hình và các nền tảng số, sẽ được đồng bào đón nhận nồng nhiệt và gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong công tác tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em NVNONN.

Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin – Văn hóa, Ủy ban NN về NVNONN cho hay, cuộc thi Tìm kiếm danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài là sự kiện ý nghĩa, nhằm đẩy mạnh triển khai Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN, hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm nay (08/9/2023). Sẽ có một chuỗi các sự kiện quan trọng như: Hội thảo Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN năm 2023, Lễ tổng kết “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN năm 2023” và trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”, Chương trình Gala “Tiếng Việt thân thương” với chủ đề “Đẹp bản sắc”…

Chương trình cũng ghi nhận nhiều ý kiến của đại diện Hội Liên lạc với NVNONN, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Qatar và Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ về nhu cầu và thực tiễn công tác dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt tại từng địa bàn, cũng như các hoạt động nhằm hưởng ứng và triển khai Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN.

Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN giai đoạn 2023-2030 được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 03/8/2022, đã cụ thể hoá chủ trương của Đảng nêu tại Kết luận 12/KL-TW ngày 12/8/2021 và Chương trình hành động của Chính phủ nêu tại Nghị quyết 169-NQ/CP ngày 31/12/2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026, nhấn mạnh cần “đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ đồng bào VNONN giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.

Trên tinh thần đó, cuộc thi “Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023” là hoạt động ý nghĩa, khởi động cho các hoạt động triển khai “Kế hoạch Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN năm 2023”.

Cuộc thi “Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023” sẽ được tổ chức thành 3 giai đoạn, trong gần 05 tháng, từ ngày 01/4 đến 10/8/2023, 05 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn ở vòng chung kết, sẽ được trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023” tại Lễ tổng kết Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2023 (dự kiến vào ngày 8/9/2023).