Nhận và xử lý hồ sơ lãnh sự qua đường bưu điện

Để đảm bảo không bị thất lạc, mất hồ sơ, đề nghị công dân khi gửi hồ sơ qua bưu điện, dùng bì thư hoặc bao bì loại cứng, dán kín, chặt và sử dụng dịch vụ DHL EXPRESS.

Nhận và xử lý hồ sơ lãnh sự qua đường bưu điện Read More »