Người Việt tại Tây-Nam nước Đức đoàn kết, hội nhập và hướng về cội nguồn

Hội Việt-Đức vùng Schwaben là cầu nối của Cộng đồng người Việt ở Tây-Nam nước Đức với nhà nước Đức và Việt Nam; chuyển tải tâm tư nguyện vọng của bà con đến cơ quan đại diện của Việt Nam tại Đức.

Người Việt tại Tây-Nam nước Đức đoàn kết, hội nhập và hướng về cội nguồn Read More »