Nghỉ lễ Phục sinh 2022

Nhân dịp Lễ phục sinh (Ostern) 2022, TLSQ Việt Nam tại Frankfurt sẽ nghỉ lễ và không tiếp khách lãnh sự vào ngày Thứ hai, 18.04.2022.