Nghỉ lễ Phục sinh 2022

Nhân dịp Lễ phục sinh (Ostern) 2022, TLSQ Việt Nam tại Frankfurt sẽ nghỉ lễ và không tiếp khách lãnh sự vào ngày Thứ hai, 18.04.2022.

Nhân dịp Lễ phục sinh (Ostern) 2022 và là ngày nghỉ lễ chính thức tại Đức,
Tổng Lãnh sự quán sẽ 

nghỉ lễ và không tiếp khách lãnh sự vào Thứ hai, 18.04.2022.

TLSQ sẽ tiếp khách trở lại theo giờ làm việc thông thường từ Thứ tư, 20.04.2022.