Địa chỉ E-Mail dành riêng cho Thủ tục Lãnh sự và cho Liên hệ Đối ngoại, Lễ tân và Hành chính

Hands with world mail delivery on world map background

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam xin lưu ý: 

Khi liên lạc với TLSQ bằng thư điện tử, vui lòng sử dụng về địa chỉ E-Mail