Nghỉ lễ Quốc khánh Đức

TLSQ sẽ nghỉ lễ và không tiếp khách lãnh sự vào Thứ Hai, 03/10/2022 nhân dịp 32 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Đức.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main xin thông báo, 
TLSQ sẽ nghỉ lễ và không tiếp khách lãnh sự vào 

Thứ Hai, 03/10/2022
nhân dịp 32 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Đức

TLSQ sẽ tiếp khách trở lại theo giờ làm việc thông thường từ Thứ Tư, 05/10/2022.