Nhận và xử lý hồ sơ lãnh sự qua đường bưu điện

Để đảm bảo không bị thất lạc, mất hồ sơ, đề nghị công dân khi gửi hồ sơ qua bưu điện sử dụng dịch vụ DHL EXPRESS