Khuyến khích các doanh nghiệp của bang Hessen đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh

Ngày 28/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main, Lê Quang Long đã đến chào xã giao ông Boris Rhein, Chủ tịch Quốc hội bang Hessen.