Thủ hiến Bang Hessen Boris Rhein chúc Tết Quý Mão cộng đồng người Việt (Video)

Thủ hiến bang Hessen Boris Rhein gửi lời chúc mừng năm mới đến cộng đồng người Việt và mong muốn cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục hội nhập tốt và thành công trên quê hương thứ hai của mình.