Thủ hiến Bang Hessen Boris Rhein gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN (Video)

Thủ hiến Bang Hessen gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh sự Lê Quang Long nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

(Nguồn: Bang Hessen)