TS. Nguyễn Thụy Anh

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main tổ chức Hội thảo “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức”

Hội thảo là hoạt động quan trọng, mở đầu cho chuỗi các sự kiện triển khai những công tác trọng tâm của TLSQ trong việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt, quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main tổ chức Hội thảo “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức” Read More »

Hội thảo “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức” tại Frankfurt

Nhằm hỗ trợ công tác dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main phối hợp với các hội/đoàn sẽ tổ chức Hội thảo “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức” do Tiến sỹ giáo dục Nguyễn Thụy Anh hướng dẫn

Hội thảo “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại CHLB Đức” tại Frankfurt Read More »