TLSQ sẽ thực hiện việc cấp Giấy miễn thị thực trở lại từ ngày 15/12/2021

TLSQ sẽ thực hiện việc cấp Giấy miễn thị thực trở lại từ ngày 15/12/2021

Thủ tục cấp Giấy miễn thị thực vui lòng xem tại mục Thủ tục lãnh sự

Giấy miễn thị thực cấp trước đây vẫn còn giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy sẽ được chấp nhận để nhập cảnh Việt Nam.

Việc duyệt cấp Giấy miễn thị thực không gắn với việc mua vé máy bay, phê duyệt và tổ chức cách ly tại Việt Nam. Công dân được cấp Giấy miễn thị thực cần tuân thủ theo hướng dẫn của các hãng hàng không để mua vé máy bay, lên máy bay về nước và thực hiện đúng các hướng dẫn về giám sát, cách ly, theo dõi y tế sau khi nhập cảnh tại Việt Nam.